Betingelser for brug af superChat.dk
superChat.dk er en tjeneste fra ChatCore ApS, hvor man som chatter har mulighed for at chatte med andre brugere af superChat.dk.


Regler for superChat.dk
Disse regler skal overholdes af alle, der benytter superChat.dk. superChat.dk og co-administratorer vil håndhæve disse regler, hvis manglende overholdelse kan betyde en udelukkelse fra superChat.dk i kortere perioder eller for altid.


Nick-name (navn, brugeren benytter ved chat)
§ 1A  For at benytte superChat.dk, skal man være fyldt 18 år..
§ 1B  Nick-names med direkte eller indirekte sex-relationer eller opfordring til sex er ikke tilladt, bortset fra i ´Kontakt Chat´.
§ 2  Nick-names eller andet, der direkte eller indirekte antyder incest/pædofili er ikke tilladt nogen steder på superChat.dk.
§ 3A  Nick-names og/eller kommunikation, der direkte eller indirekte antyder køb eller salg, f.eks. nick indeholdende "massage" er ikke tilladt nogen steder på superChat.dk.
§ 3B  Nick-names og/eller kommunikation, der direkte eller indirekte antyder tilbud om fotografiske optagelser er ikke tilladt nogen steder på superChat.dk.
§ 4  Nick-names og/eller kommunikation, der direkte eller indirekte antyder samvær med dyr, er ikke tilladt, nogen steder på superChat.dk.
§ 5  Nick-names, der direkte eller indirekte antyder billedbytning af og med børn, er forbudt.
§ 6  Nick-names samt kommunikation, der direkte eller indirekte antyder brug, køb eller salg af euforiserende stoffer, herunder ´poppers´ er ikke tilladt.

Børn & unge samt pædofili
§ 7A  Det er ikke tilladt, hverken direkte eller indirekte, at opfordre til sex med/mellem personer under 18 år.
§ 7B  Alle former for pædofili er forbudt.

God skik i chatrum
§ 8  Det er ikke tilladt at floode (skrive den samme besked igen og igen).
§ 9A  Det er ikke tilladt at annoncere/reklamere/gøre opmærksom på virksomheder eller hjemmesider. Dog kan der refereres til andre hjemmesider, hvis det er en naturlig del af en sætning, og kun hvis der henvises til ikke-kommercielle sider.
§ 9B  Det er ikke tilladt i sort (offentlig) chat at dele nogen form for kontaktinformationer med henblik på kontakt udenfor SuperChat - f.eks. e-mailadresser, telefonnumre, skypenavne osv. Dette SKAL foregå i rød (privat) chat.
§ 10  Det er ikke tilladt at tilsvine og/eller chikanere andre. At ´vælte´ superChat.dk betragtes som chikane. ´Vælte´ vil sige, at der benyttes koder, der får al teksten i chat-vinduet til at optræde i kursiv.
§ 11  Almindelig chat-pli foreskriver, at skrift med STORT (CAPS) svarer til at råbe. En sådan brug vil blive betragtet som chikane.
§ 12  Mænd har ingen adgang i Pige/Pige chatrum, samt Kvindeforum.
§ 13  Piger har ingen adgang i Fyr/Fyr chatrum, samt Mandeforum.
§ 14  Det er ikke tilladt, samtidig, at optage mere end et chatrum i samme kategori.
§ 15  En Co-admin kan til enhver tid afvise et nick fra chatten.

Øvrigt
§ 16  Det er ikke tilladt at benytte navne eller på anden måde referere til organisationer eller andet der optræder på EU's terrorliste.

Brug af superChat.dk
superChat.dk er opbygget således, at det kun er muligt at sende den samme besked 3 gange. Sendes en besked mere end 3 gange bliver chatteren automatisk ´smidt af´.
Det er muligt at ignorere/tillade beskeder fra en anden chatter ved at vælge navnet i ´skriv til´ feltet og trykke ´Skjul´ h.h.v. ´Vis´.
Desuden har superChat.dk en ip-ban funktion. Dvs. at hvis en co-administrator smider en chatter ud for overtrædelse af reglerne, vil chatteren have karantæne i det chatrum i ca. 45 minutter.
Hvis en chatter har været inaktiv (dvs. ikke skrevet nogen beskeder) i ca. 45 min., logges chatteren automatisk ud af superChat.dk med følgende besked: Du blev logget ud af [In-aktivitet].

Grov chikane på superChat.dk
Hvis vi oplever grov chikane på superChat.dk kan vi, at tekniske årsager, være nødsaget til at lukke for en større del af en teleoperatørs kunder. I sådanne tilfælde vil den enkelte teleoperatør blive kontaktet.

Co-administrator
superChat.dk har et nogenlunde fast antal co-administratorer. Fordi man har ansøgt om at blive co-administratorer, er det ikke sikkert, at man bliver det. Den rækkefølge man eventuelt udnævnes i, hænger meget sammen med hvilke rum, superChat.dk mener der er mest brug for nye co-administratorer i.
Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at komme i betragtning som co-administrator. De vigtigste er:

  • Gode sproglige færdigheder
  • Oplysning om hvor meget tid man bruger på superChat.dk
  • Oplysning om hvorfor man kan gøre en forskel på superChat.dk
  • Man skal kunne ´holde hovedet koldt´ i pressede situationer.
  • Man skal være 18 år eller ældre
Herudover sker der en individuel vurdering af hver enkelt aspirant.

Co-administratorer er ikke ansat hos superChat.dk. De udfører deres co-administrator funktion ulønnet og frivilligt.
Ingen, heller ikke co-administratorer, kan se hvad der skrives i rødt.
Ingen, heller ikke en co-administrator, kan se en chatters IP-nummer.

Der findes én ´over-administrator´, nemlig ´Admin´ og enkelte udvalgte Co-administratorer, der alle anvender blå nicks og skrift. Disse kan se alt hvad der skrives i rødt samt IP-numre på chattere. Disse administratorer er alle underkastet reglerne om tavshedspligt og benytter kun denne mulighed, med henblik på at tilse at reglerne på chatten overholdes. De vil dog, hvis ulovlige handling konstateres, eksempelvis pædofili, kontakte superChat.dk.

Det er ikke muligt at chatte i andre farver end sort henholdsvis rød. Eneste undtagelse er co-administratorer, der chatter i grøn og Admin(s), der chatter i blåt.

Diverse
superChat.dk udbydes af ChatCore ApS
Chatområder
Nick registrering
Chat forside
Generel Chat
International Chat
Kontakt Chat
Regler
Information
Sikker Chat
Regler for chatten
Værd at vide
Hjælp & Support
Co-administratorer
Bliv Co-administrator
Greylist registrering
Kontakt support
Nyheder
Søg
Søg chatter
Hvem er på