Læs om muligheden for at blive co-administrator

Vi har på superChat.dk et fast korps af grønne co-administratorer, der til gavn for alle, servicerer chattens brugere i hverdagen samt i videst muligt omfang søger at sikre, reglerne for brugen af superChat.dk overholdes.

superChat.dk's co-administratorer er ikke ansat af superChat.dk. De udfører deres co-administrator funktion ulønnet og frivilligt. Der er derfor ikke krav om, man som co-administrator skal indgå i en fast vagtplan eller være logget på et fast antal timer ugentlig. Man skal dog udvise aktivitet i en sådan grad, man har føling med, hvad der foregår på superChat.dk i hverdagen samt med den gældende praksis for grønne co-administratorers virke.

En del, såvel almindelige chattere som de der udviser interesse for at blive grønne co-administratorer, har en fejlagtig forståelse af, hvad grønne co-administratorer har adgang til af data på superChat.dk. Heraf følger nedenstående afklaring, som er ufravigelig.

Som grøn co-administrator vil man ved login i et rum kunne se nøjagtig det samme som en almindelig sort chatter. Det vil sige, man har ikke adgang til at læse private meddelelser skrevet mellem chattere i rød, ligesom man ikke har adgang til at se chatteres ip-adresser eller til det lovpligtigt gemte logmateriale over chatteres aktiviteter på superChat.dk.

Anvendelsen af logmateriale eller overvågning af, hvad enkelte skriver i privat (rød) chat, finder, som det fremgår under informationen om chatten og reglerne for chatten, udelukkende anvendelse ved begrundet mistanke om grove overtrædelser og forseelser. Vi er os meget bevidste om det ansvar, der påhviler os i forhold til at drive en forsvarlig chat, hvor der i videst muligt omfang gribes ind overfor grove forseelser, under hensyn til samtidig at respektere vores brugeres private rettigheder i det omfang, det er os muligt.

Derfor er det således, at det udelukkende er nogle få særligt betroede og godkendte Blå Admins, der har denne udvidede adgang til direkte at overvåge, hvad der skrives i privat (rød) chat i et givent rum samt til at finde og læse logmateriale på vores server, hvor dette opbevares efter de lovpligtige regler herom.

Enhver funktion man udøver som grøn co-administrator vil således være baseret på det, man kan se i rummet ved inlog i dette, medmindre der om nødvendigt tilkaldes assistance fra Blå Admin.

For at komme i betragtning som co-administrator er der flere personlige kvaliteter og kriterier, der vægtes. De vigtigste er:
* Lysten og evnen til at indgå i dialog med andre
* Gode sproglige færdigheder
* Man skal kunne 'holde hovedet koldt' - selv når bøgerne går højt
* Man skal være 18 år eller ældre
* Man skal selv udvise god chatadfærd samt overholde reglerne for brugen af superChat.dk
Såfremt det har din interesse, skal du sende en kort ansøgning til aspirant@superchat.dk

Ansøgningen skal som minimum indeholde oplysninger med navn, adresse, alder, hvilke(t) nick du bruger på chatten, hvor du chatter, hvor længe du har chattet og hvor meget tid du forventer at kunne bruge som co-administrator. Vi vil gså gerne høre lidt om, hvorfor du gerne vil være co-administrator, og hvad du kan bidrage med.

På baggrund af ansøgningen vil der blive foretaget en vurdering af den enkelte ansøger, hvorefter man vil modtage svar hurtigst muligt.

Vi skal gøre dig opmærksom på, at superChat.dk ved modtagelse af ansøgninger, kigger på ansøgerens personlige chat. Dette dog udelukkende med henblik på at sikre os, at ansøgeren og dermed vores co-administratorer selv overholder retningslinjerne for brugen af chatten.

Du skal ved eventuel optagelse som co-administrator kunne afsætte tid til nødvendig oplæring i vores fælles praksis for grønne co-administratorer.

Chatområder
Nick registrering
Chat forside
Generel Chat
International Chat
Kontakt Chat
Regler
Information
Sikker Chat
Regler for chatten
Værd at vide
Hjælp & Support
Co-administratorer
Bliv Co-administrator
Greylist registrering
Kontakt support
Nyheder
Søg
Søg chatter
Hvem er på